Informace o nás

  

     

          Mgr. Šemorová Monika, - studium výtvarné fakulty na Palackého universitě v Olomouci, diplomová práce:  gobelíny, státnice v roce 1969, s keramikou se sblížila v roce 1972 v dílně Josefa Lamra v Litovli, absolvovala kurzy v keramickém studiu v Kunštátu.

        Šemora Miroslav – absolvent technické průmyslovky, dále keramické studio v Kunštátu v roce 1993.

        Ve své dílně v Boleradicích se většinou věnujeme tzv. bílé keramice, která je bohatě zdobená vrypy. Naše užitková keramika se vymyká z řady sériově vyráběné keramiky, protože každý náš výrobek je originálem. Zájem obracíme i na keramiku režnou,  dvakrát pálenou.

Naše díla jsou součástí každoroční dobročinné akce diakonie Betlém v Kloboukách. Pro divadelní spolek bratří Mrštíků  Boleradice, se výtvarně podílíme na tvorbě cen, které jsou udělovány za výkony ochotnických divadel na krajských přehlídkách

  

 

podzim v dílně